Saigon - shannonodonnell
Notre Dame Cathedral (Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn)

Notre Dame Cathedral (Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Bà Sài Gòn)

In Saigon (Ho Chi Minh City), Vietnam.

SaigonCathedralHo Chi Minh CityHCMCstreet scenesvietnamvietnamese